Doc. Dr. Aylin Pelin Çil | Bahçeci Sağlık Grubu

Doc. Dr. Aylin Pelin Çil

Doçent Dr. Aylin Pelin Çil Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi`nden 1997 yılında mezun olmuş ve Ankara Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını 2004 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında Indiana Universitesi Maternal Fetal Medicine Departmanında, 2005 yılında New York University Cornell Weil Medical College Center for Reproductive Medicine and Infertility`de ve 2012 yılında University of San Francisco California UCSF Fertility Preservation Programı and Reproductive Laboratories, Center for Reproductive Health`de infertilite ve kanser hastalarında fertilitenin korunması konusunda çalışmıştır. Fertilite Prezervasyonu konusunda Türkiye`de ilk guideline`ın hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. (2016-TSRM). Liderlik, klinik araştırmalar istatistik ve epidemiyoloji konusunda ileri düzey eğitim almak için 2016-2017 eğitim dönemi  için “Harvard Global Clinical Scholars Research Training Program” a kabul edilmiştir.

2011 yılında Doçentlik ünvanını almıştır. Basılmış 40`dan fazla ulusal ve uluslararası makalesi ve kitap bölümü, birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşma ve sunumları mevcuttur. Makalelerinin 1100`den fazla atıfı mevcut olup (h-indeks: 11, i10 indeksi: 13),  kendisi Lancet, Endocrinology, Fertility and Sterility, Human Reproduction Update, Climacteric, PLOSone, European Journal of Obstetrics and Gynecology gibi impact faktörü yüksek dergiler için makale değerlendirmesi ve hakemlik yapmaktadır.

KİŞİSEL 

Ünvanı: Doçent Doktor (17. 01. 2011)

Doğum Yeri, Tarihi: İzmit, 17 Eylül 1973

Yabancı Dili: İngilizce (ÜDS- Mart-2009  puanı  92.5’tur.)

Medeni Durumu: Evli, 2 çocuklu 

EĞİTİM

Harvard Global Clinical Scholars Research Training Program-2016-2017

IVF Sertifikasyon tazeleme-2013

İstanbul Memorial Hastanesi Tüp Bebek ve Genetik Merkezi

IVF Sertifikasyon-2008

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Merkezi

Tıpta Uzmanlık, Kadın Hastalıkları ve Doğum-1998-2004

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi-1998-1999

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-1999-2004

Lisans-1991-1997

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Lise

Kocaeli Anadolu Lisesi-1985-1991

PROFESYONEL DENEYİMLER

Doçent Doktor-2016

Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi

Doçent Doktor-2013-2016

İstanbul Memorial Hastanesi Tüp Bebek ve Genetik Merkezi

Doçent Doktor-2011-2013

Kırıkkale Universitesi Tıp Fakültesi

Yardımcı Doçent Doktor-2006-2011

Kırıkkale Universitesi Tıp Fakültesi

Uzman Doktor-2004-2006

Ankara Gazi Devlet Hastanesi

YURTDIŞI DENEYİMLERİ

Teaching Staff-Kasım 2012

‘ERASMUS Teaching Staff Mobility Programı’ kapsamında ‘Seconda University degli Studi di Napoli’ de ders vermiştir.

– Oosit kriyoprezervasyonu – 27 Kasım 2012

– Overyan doku kriyoprezervasyonu – 28 Kasım 2012

– Fertilite Prezervasyonu – 29 Kasım 2012

Visiting Professor (YÖK bursu)-2012

University of San Francisco California (UCSF), Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, UCSF Fertility Preservation Program and Reproductive Laboratories, Center for Reproductive Health, Division of Reproductive Endocrinology

UCSF Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bölümü Eğitim Toplantıları Kapsamında Sunum

Age-Specific probability of live-birth with oocyte cryopreservation: an individual patient data meta-analysis (Journal Club- UCSF Division of Reproductive Endocrinology and Infertility)

Research fellow-2005

Cornell University Weil Medical College Center for Reproductive Medicine and Infertility

Observership-2002

Indiana University, Department of Obstetrics and Gynecology, Maternal Fetal Medicine

SERTİFİKASYON

Mikrocerrahi Egitimi Sertifikası” Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği. 28-29 Şubat, 1-3 Mart 2012. Kirikkale, Turkey.

Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası” Gazi Universitesi, 16-17 Aralık 2009.

IVF Sertifikasyonu-Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi Sertifikası” Sağlık Bakanlığı, Nisan-Eylül 2008.

Hayvan Deneyleri Sertifikası” “III. Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursu”  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Aralık 2009.

Cornell Universitesi Weil Medical College, New York`da Hayvan Deneyleri yapabilmek icin alınan sertifikalar

“Animal Facility Orientation” March 1, 2005

“Investigator Training Seminar: Guidelines for Conducting Survival Surgical Procedures” March 4, 2005

“Investigator Training Workshop: Practical Methodology: Mouse Tail Intravenous Injection” March 9, 2005

“Investigator Training Seminar: Guidelines for Conducting Studies with Human Xenografts in Rodents” March 21, 2005.

Klinik Çalışmalarda Bioistatistik Uygulamaları Sertifikası” Drug Information Consultancy Education ltd co. (Prof. Dr. Kadir Sumbuloglu, Doç. Dr. Zafer Guney) Şubat-Mart 2004, Ankara, Turkiye.

Birçok Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi, Laparoskopi ve Histeroskopi eğitimi ve yurtiçi ve yurtdışı kurs ve kongre katılım sertifikaları

PROJELER

Proje Yürütücüsü

Polikistik over sendromlu hastalar ve birinci derece yakınlarında ovaryen morfoloji, serum androjen profili ve anti-müllerian hormon düzeylerinin araştırılması-I, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Nisan 2010- Aralık 2011)

Proje Yürütücüsü

Polikistik over sendromlu hastalar ve birinci derece yakınlarında ovaryen morfoloji, serum androjen profili ve anti-müllerian hormon düzeylerinin araştırılması-II, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Mayıs 2012-2015)

Proje Yürütücüsü

Polikistik over sendromlu hastalarda serumda yüksek molekül ağırlıklı adiponektin (HMWA) düzeyinin insulin rezistansı ile ilişkisinin araştırılması, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Mayıs 2012- 2015)

Yardımcı Araştırmacı

Hamile bayanlarda cerrahi olmayan periodontal terapinin erken doğum ve düşük doğum ağırlığına etkisi ile dişeti oluğu sıvısındaki interlökin– 8, interlökin- 17 ve soluble intersellüler adhezyon molekülü -1 seviyelerine olan etkisinin değerlendirilmesi (Mayıs 2012- 2015)

Yardımcı Araştırmacı

Polikistik over sendromunun patogenezinde Progranulin ve TNF Alfa’nın rolü, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Temmuz 2012- 2015)

Yardımcı Araştırmacı

Gynecological Oncological Reproductive Survey- University of California San Francisco (UCSF) Fertility Preservation Program and Center for Reproductive Health (July-2012)

ÖDÜLLER

Yüksek riskli Human Papilloma Virus enfeksiyonunu göstermede P16ink4a immünohistokimyasal boyanmasının etkinliği. Özgül N, Çil AP, Bozdayi G, Usubütün A, Bülbül D, Rota S, Köse MF, Biri A, Haberal A. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. En iyi oral presentasyon II. lik ödülü.

Age based efficiency of oocyte cryopreservation: a meta analysis  of raw data from 3185 cycles. Transatlantic Reproductive Technologies Network (TARTEN) 2011, Istanbul.
Promising Investigator Award

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Eğitimle ilgili aldığı görevler

KÜTF 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Klinik Beceri Egitim Sorumlusu

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Polikistik over sendromlu hastalar ve birinci derece yakınlarında ovaryen morfoloji, serum androjen profili ve anti-müllerian hormon düzeylerinin araştırılması (Nisan 2010- Aralık 2011)

Polikistik over sendromlu hastalarda serumda yüksek molekül ağırlıklı adiponektin (HMWA) düzeyinin insulin rezistansı ile ilişkisinin araştırılması (Mayıs 2012-2013)

DERNEK ÜYELİKLERİ

Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Alman Jinekoloji Derneği

Üreme Tıbbı Derneği

American Society of Reproductive Medicine

ESERLER 

TIPTA UZMANLIK TEZİ

Endometrial Patolojilerin Tanısında Transvajinal Power Doppler Ultrasonografinin Yeri

Tez Danışmanları: Dr. Gökhan Tulunay, Doç. Dr. M. Faruk Köse.

KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ

Çil AP. Ultrasound monitoring for ovulation induction: pitfalls and problems. Aboulghar Mona M. (basımda)

Köse MF, Çil AP. Kadın Üreme Organları Benign Hastalıkları. “Novak Jinekoloji”, Ed. Jonathan S. Berek, (Çev Ed: Ahmet Erk), Onüçüncü baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2004:351-420.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Chan JL, Letourneau J, Salem W,Cil AP, Chan SW, Chen LM, Rosen MP.

Kahraman S, Cil AP, Ogur C, Semiz A, Yilanlioglu NC. Probability of finding at least one euploid embryo and the euploidy rate according to the number of retrieved oocytes and female age using FISH and array CGH. Journal of Reproductive Biotechnology and Fertility 2016; 5:1–9

Cil AP, Lale Turkgeldi, Seli E. Social oocyte freezing today and perspective for the future. Semin Reproductive Medicine. 2015;33(6):429-35.

Chan JL, Letourneau J, Salem W, Cil AP, Chan SW, Chen LM, Rosen MP. Sexual satisfaction and quality of life in survivors of localized cervical and ovarian cancers following fertility-sparing surgery. Gynecol Oncol. 2015;139(1):141-7.

5. Cil AP, Seli E. Current trends and progress in clinical applications of oocyte cryopreservation. Curr Opin Obstet Gynecol. 2013;25(3):247-54.

Cil AP, Bang H, Oktay K. Age-Specific probability of live-birth with oocyte cryopreservation: an individual patient data meta-analysis. Fertil Steril 2013;100(2):492-9.

Sonmezer M, Cil AP, Oktem O, Oktay K. Breast cancer diagnosis following ovarian stimulation: Are the tumors different? Reproductive BioMedicine Online 2010;21:266-271.

Cil AP, Tulunay G, Kose MF, Haberal A. Power Doppler properties of endometrial polyps and submucosal fibroids: a preliminary observational study of women with known intracavitary lesions. Ultrasound Obstet Gynecol 2010;35(2):233-237.

Cil AP, Karabulut AA, Kocak M. Assessment of ovarian stromal artery Doppler characteristics and serum hormone levels in patients with Behçet Disease.

Diagn Interv Radiol 2010,16(4):288-92.

Oktay K, Cil AP, Zang J. Who is the best candidate for oocyte cryopreservation research?”. Fertil Steril 2010;93(1):13-5.

Sönmezer M, Cil AP, Oktay K. Ongoing pregnancies from early retrieval of prematurely developing antral follicles after DHEA supplementation. Reprod Biomed Online 2009,19(6):816-819.

Sönmezer M, Özmen B, Çil AP, Özkavukçu S, Taşçı T, Olmuş H, Atabekoğlu CS. Dehydroepiandrosterone supplementation improves ovarian response and cycle outcome in poor responder patients. Reprod Biomed Online 2009;19(4):508-513.

Sönmezer M, Pelin Cil A, Atabekoğlu C, Ozkavukçu S, Ozmen B.

Soyer T, Hancerliogullari O, Cil AP, Evliyaoglu O, Cakmak M. Childhood asymmetric labium majus enlargement: Is conservative approach available? J Pediatr Adolesct Gynecol 2009;22(2):e9-11.

Ozgul N, Cil AP, Bozdayi G, Usubutun A, Bulbul D, Rota S, Kose MF, Biri A, Haberal A. Staining characteristics of p16INK4a: Is there a correlation with lesion grade or high-risk human papilloma virus positivity? J Obstet Gynecol Research 2008;34(5):865-871.

Cil AP, Atasoy P, Kara SA. “Myometrial involvement of tumor-like cystic endosalpingiosis: a rare entity”. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;32:106-110.

Cil AP, Basar MM, Kara SA, Atasoy P. Diagnosis and management of vaginal mullerian cyst in a virgin patient. Int Urogynecol J 2008;19(5):735-737.

Dilbaz B, Cil AP, Gultekin IB, Caliskan E, Kahyaoglu Z, Dilbaz S. Outcome of vasectomies performed at a Turkish metropolitan maternity hospital. Eur J Contracept Reprod Health Care 2007;12(1):19-23.

Oktay K, Hourvitz A, Sahin G, Oktem O, Safro B, Cil A, Bang H. Letrozole reduces estrogen and gonadotropin exposure in women with breast cancer undergoing ovarian stimulation before chemotherapy. J Clin Endocrinol Metab 2006;91(10):3885-3890.

Oktay K, Cil AP, Bang H. The efficiency of oocyte cryopreservation: A meta-analysis. Fertil Steril 2006;86(1):70-80.

Cil AP, Akgul MA, Tulunay G, Atayar YY. Recovery of ovarian function after

detorsion: doppler findings. Acta Radiol 2006;47(6):618-620.

Haberal A, Cil AP, Gunes M, Cavusoglu D. Papillary adenofibroma of the uterine cervix: A case report. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26(2): 186-187.

Boran N, Cil AP, Tulunay G, Ozturkoglu E, Koc S, Bulbul D, Kose MF. Fertility and recurrence results of conservative surgery for borderline ovarian tumors. Gynecol Oncol 2005;97(3):845-851.

Tulunay G, Baykal C, Cil A, Kahraman B, Ozer S, Cavusoglu D. Borderline tumor of the lymph node associated with bilateral serous borderline tumor of the ovary: case report. Eur J Gynaec Oncol 2004;25(5):632-635.

Cil AP, Haberal A, Hucumenoglu S, Kovalak EE, Gunes M. Angiomyolipoma of the uterus associated with tuberous sclerosis: A case report and review of the literature. Gynecol Oncol 2004;94(2):590-593.

Boran N, Cil AP, Tulunay G, Ozgul N, Kose MF. Chylous ascites following para-aortic lymphadenectomy: a case report. Gynecol Oncol 2004;93(3):711-714.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Çil AP, Güler ZB. Kadın Genital Bölgesinin Anatomik Yapısı ve Konjenital Anomaliler. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2010;3(4):1-7.

Cil AP, Leventoglu A, Sonmezer M, Soylukoc R, Oktay K. Assessment of ovarian reserve and Doppler characteristics in patients with Multiple Sclerosis using immunomodulating drugs. J Turkish-German Gynecol Assoc 2009;10:213-9.

Gültekin İB, Özdegirmenci Ö, Ertem A, Çil AP, Gelisen O, Haberal A. Giant luteinized follicle cyst in pregnancy. KÜ Tıp Fak Derg 2008;10(2):50-51.

Çil AP, Öztürkoğlu E, Güneş M, Demir B, Haberal A. Is hormonal treatment needed in the management of functional ovarian cysts? KÜ Tıp Fak Derg 2008;10(2):18-20.

Yücel A, Kara SA, Noyan V, Sağsöz N, Çil AP. Doğal menapozda hormon replasman tedavisinin renal arter Doppler indekslerine etkisi: Ön çalışması. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi 2006;3(4):288-294.

Cil AP, Atayar YY. Scar endometriosis after cesarian section: A case report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006;16:111-112.

Haberal A, Kovalak EE, Gokcu M, Cil AP, Topaloglu H. Diverticulum of the ureter presenting as an adnexal mass in a woman with Familial Adenomatous Polyposis. J Turkish German Gynecol Assoc 2006;7: 59-61.

Altay MM, Karadeniz RS, Yaz H, Cil AP, Ozturk Y, Haberal A. Prediction of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): Estradiol Level versus Follicular Scoring System. Gynecol Obstet Reprod Med 2004;10:179-181.

Karadeniz RS, Sivaslıoğlu A, Seçkin L, Altay MM, Kovalak EE, Çil AP, İsmail Dölen. “Vajinal kubbe prolapsu olgularında abdominal sakrokolpopeksi.” Kadın Doğum Dergisi 2004;2(4):266-269.

Karadeniz RS, Altay MM, Halıcı F, Çil AP, Arabacı İE, Haberal A. Tekrarlayan ektopik gebelik: Bir olgu sunumu. Türk Fertilite Dergisi 2004;12(2):151-55.

Altay MM, Karadeniz RS, Örnek T, Çil A, Ünlübilgin E, Haberal A. Pregnancy following endometrial resectoscopic ablation: A case report. Gynecol Obstet Reprod Med 2004;10:68-69.

Altay MM, Karadeniz RS, Çil AP, Öztürk Y, Haberal A. İki olgu nedeniyle myomektomi sonrası fertilite ve obstetrik sonuçların değerlendirilmesi. Türk Fertilite Dergisi 2003;11(3): 232-236.

Karadeniz RS, Altay MM, Çil AP, Cakır L, Solaroglu A, Haberal A. Tekrarlayan ektopik gebelik olgularında cerrahi: İki olgu sunumu. Kadın Doğum Dergisi 2003;2(2):106-109.

Demir B, Günes M, Öçalan R, Çil AP. Vaginal effectiveness of Tibolone treatment in postmenopausal women. Gynecol Obstet Reprod Med 2002;8:113-114.

Çil AP, Özcan Dağ Z, Kuru M, Akarasu M. Doğum eylemini taklit eden akut apandisit. KÜ Tıp Fak Dergisi.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

OTURUM BAŞKANLIĞI

Advances ART Cryopreservation Techniques. September 19, 2007, 10.00-12.00. 14th World Congress on In Vitro Fertilization and the 3rd World Congress on In Vitro Maturation. Montreal, Canada, September 15-19, 2007. Oturum başkanlığı.

KONUŞMACI

Fertility Preservation in Breast Cancer Patients. 3rd International Oncology Conference, 10th-11th September 2015, Abu Dabi.

Age based efficiency of oocyte cryopreservation: a meta analysis  of raw data from 3185 cycles. Promising Investigator Award Lecture. April 15, 2011, 15.30-15.45. Transatlantic Reproductive Technologies Network (TARTEN) 2011, Istanbul.

SÖZLÜ SUNUMLAR

Kumbak BA, Akbas H, Cil AP, Ulker K, Karahasanoglu A, Unal S, Aygun M, Kahraman S. IVF outcome in women with Mullerian anomalies. O-117, October 20, 2015 11:45. American Society for Reproductive Medicine 71th Annual Meeting, October 17–21, 2015, Baltimore, USA. Fertility and Sterility. Vol. 104, No. 3, Supplement, September 2015.

Dokuzeylul Gungor N, Cil AP, Kavrut M and Kahraman S. Early Determinants Of Ohss Risk: Is There A Role Of Day 6 Estradiol Level? American Society for Reproductive Medicine 70th Annual Meeting, October 18–22, 2014, Hawaii, USA

Cil AP, Batmaz G, Aybar F, Kahraman S. Mild ovarian stimulation with letrozole/ antagonist protocol results in similar pregnancy outcomes with antagonist only protocol in patients with diminished ovarian reserve. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013.

Cil AP, Rosen M, Oktay K.  American Society for Reproductive Medicine 68th Annual Meeting, 20-24 October, 2012, San Diego, California, USA. Fertil Steril 2012;98(3),Supp., S75.

Cil AP, Oktay K. Comparison of IVF-ET cycles using vitrified donor versus nondonor oocytes: a pooled analysis of 705 thaw cycles. American Society for Reproductive Medicine 67th Annual Meeting, 15-19 October, 2011, Orlando, Florida, USA. Fertil Steril 2011;96(3),(Suppl),S86-87 (O-293).

Cil AP, Bang H, Oktay K. A meta-analytic comparison of oocyte vitrification succes rates with slow freezing and the SART IVF data with unfrozen oocytes. 7th International Congress of the Turkish-German Gynecologic Association, 16-20 May, 2007, Antalya-Turkey. Arch Obstet Gynecol 2007;275(Suppl 1):26 (O 69).

Cil AP, Bang H, Oktay K. A meta-analytic comparison of oocyte vitrification succes rates with slow freezing and the SART IVF data with unfrozen oocytes. American Society for Reproductive Medicine 62nd Annual Meeting, 21-25 October, 2006, New Orleans, Louisiana, USA. Fertil Steril 2006;86(Suppl 2):S126 (O292).

Oktay K, Cil AP, Veek L, Bang H. Comparative Efficiency of IVF Between Frozen-thawed and Fresh Oocytes: A Meta-analysis. Conjoint Meeting of the American Society for Reproductive Medicine 61st Annual Meeting and the Canadian Fertility and Andrology Society 51st Annual Meeting, 15-19 October, 2005, Montreal, Quebec, Canada. Fertil Steril 2005;84 (Suppl 1):S37 (O89).

Oktay K, Cil AP, Oktem O, Libertella N, Bang H. Continous Letrozole-FSH stimulation results in similar outcome compared to standard IVF regimens: less FSH is required. Conjoint Meeting of the American Society for Reproductive Medicine 61st Annual Meeting and the Canadian Fertility and Andrology Society 51st Annual Meeting, 15-19 October, 2005, Montreal, Quebec, Canada. Fertil Steril 2005;84 (Suppl 1):S94 (O228).

POSTER SUNUMLAR

Cil AP, Sahin Y, Kahraman S. Luteal Estradiol priming isn`t superior to conventional GnRH-antagonist protocol in poor responder patients with different Anti-Mullerian hormone levels. American Society for Reproductive Medicine 71th Annual Meeting, October 15-19, 2016, Salt Lake City, USA.

Yelke H, Cetinkaya M, Pirkevi C, Atayurt Z, Kumtepe Y, Unal S, Cil AP. Cleavage syncronicity predicts increasingly live birth as women grow older. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 14-17 June, 2015, Lisbon – Portugal. Human Reproduction 30, 231-231.

Pirkevi C, Cetinkaya M, Colakoglu YK, Atayurt Z, Yelke H, Unal S, Cil AP, Kahraman S. Is everything about the morula? The time to achieve a morula and the period at which the embryo stays a morula predict implantation. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 14-17 June, 2015, Lisbon – Portugal. Human Reproduction 30, 232-233.

Cil AP, Selcuk S, Atayurt Z, Yelke H, Kumtepe Y, Kahraman S. Blastosist development and pregnancy outcome of the frozen embryo transfers are similar after GnRH agonist or HCG triggerring in patients at risk of OHSS. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 14-17 June, 2015, Lisbon – Portugal. Human Reproduction 30, 297-297.

Tac HA, Beyazyurek C, Yelke H, Colakoglu YK, Ekmekci CG, Cil AP, Kahraman S. High success rate of preimplantation genetic diagnosis in achieveing healthy live-birth for very rare monogenic disorders. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 14-17 June, 2015, Lisbon – Portugal. Human Reproduction 30, 378-378.

Kim J, Cil AP, Oktay K. The optimal number of oocytes to thaw in a frozen donor oocyte cycle: an individual patient data meta-analysis from 540 thaw cycles. American Society for Reproductive Medicine 70th Annual Meeting, October 17–21, 2015, Baltimore, USA. Fertility and Sterility, 104(3), e197.

Cil AP, Dokuzeylul Gungor N, Karahasanoglu A and Kahraman S.The Impact Of Controlled Ovarian Stimulation Protocol On Embryo Transfer Rate In PGD Cycles For Aneuploidy Testing. American Society for Reproductive Medicine 70th Annual Meeting, October 18–22, 2014, Hawaii, USA. Fertility and Sterility, 102(3), e225-e226.

Cil AP and Kahraman S. The Probability Of Finding at Least One Euploid Embryo Based On Retrieved Oocytes in PGD Cases For Aneuploidy Testing. American Society for Reproductive Medicine 70th Annual Meeting, October 18–22, 2014, Hawaii, USA. Fertility and Sterility, 102(3), e182.

Cil AP, Temel S, Aybar F, Beyazyurek C, Dokuzeylul N, Kavrut M, Ekmekci C, Kahraman S. Are female carriers of inversions at risk for accelerated ovarian aging. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 29 June to 2 July 2014, Munich, Germany. Human Reproduction 29, 297-297.

Kavrut M, Onal M, Cil A, Gungor N, Aybar F, Akbas H, Kahraman S. Clinical pregnancy and live birth rates in in vitro fertilization are dependent on the physician performing the embryo transfer; a study of 10780 cycles. Europan Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 29 June to 2 July 2014, Munich – Germany. Human Reproduction 29, 351-352.

Gungor ND, G Kaan, Kavrut M, Cil AP, Onal M, Aybar F, Akbas H, Kahraman S. The effects of preconception TSH levels on ART outcome in 8657 cycles. Europan Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 29 June to 2 July 2014, Munich – Germany. Human Reproduction 29, 330-331.

Aybar F, Cil AP, Batmaz G, Temel SG, Kahraman S. Does ovarian stimulation duration make any difference on pregnancy outcomes in poor responder patients undergoing IVF-ICSI cycles with GnRH antagonist protocol? 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013. Fertility and Sterility, 100(3), S266.

Cil AP, Kahraman S. A predictive model of successful pregnancy outcome for patients with diminished ovarian reserve undergoing IVF-ICSI. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013. Fertility and Sterility, 100(3), S497.

Cil AP, Oktay K. Age-based success rates after elective oocyte cryopreservation (EOC): a pooled analysis of 2281 thaw cycles. American Society for Reproductive Medicine 67th Annual Meeting, 15-19 October, 2012, Orlando, Florida, USA. Fertil Steril Vol. 96(3), Suppl: S211 (P-354), 2011.

Cil AP, Sonmezer M, Leventoglu A, Uzdoğan A, Guler ZB, Oktay K. Ovarian reserve assesment in women with Multiple Sclerosis. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting, 23-27 October, 2010, Denver, Colorado, USA. Fertil Steril 2011;94 (Suppl 4):S98(P17).

Cil AP, Sonmezer M, Kocak M, Karabulut AA, Akbiyik F, Oktay K. Assesment of ovarian reserve in women with Behcet’s disease. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting, 23-27 October, 2010, Denver, Colorado, USA. Fertil Steril 2010;94 (Suppl 4):S96 (P12).

Cil AP, Oktem O, Oktay K. A meta-analytic comparison of oocytes vitrification to slow freezing: time trends and the current state of the technology. American Society for Reproductive Medicine 64th Annual Meeting, 8-12 October, 2008, San Francisco, Califronia, USA. Fertil Steril 2008;90 (Suppl 1): S269-70 (P481).

Cil AP, Leventoglu A, Yildiz G, Soylukoc R, Oktay K. The impact of immunomodulating drugs on ovarian reserve in Multiple Sclerosis patients.” American Society for Reproductive Medicine 64th Annual Meeting, October 8-12, 2008, San Francisco, Califronia, USA. Fertil Steril 2008;90 (Suppl 1):S259 (P451).

Sonmezer M, Oktem O, Cil AP, Oktay K. Breast cancer diagnosis following controlled ovarian hyperstimulation.: Are the tumors different? American Society for Reproductive Medicine 64th Annual Meeting, 8-12 October, 2008, San Francisco, Califronia, USA. Fertil Steril 2008;90 (Suppl 1):S268 (P477).

Cil AP, Basar MM, Kara SA, Atasoy P. Diagnosis and management of vaginal mullerian cyst in a virgin patient. 7th International Congress of the Turkish-German Gynecologic Association, May 16-20, 2007, Antalya-Turkey. Arch Gynecol Obstet 2007;275(Suppl 1):161 (P371).

Cil AP, Atasoy P, Kara SA. Intramural cystic endosalpingiosis of the uterus. 7th International Congress of the Turkish-German Gynecologic Association, 16-20 May, 2007, Antalya-Turkey. Arch Gynecol Obstet 2007;275(Suppl 1):138(P 304).

Cil A. The impact of paclitaxel on menstrual function. 28th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, 8-11 Dec, 2005. Breast Cancer Research and Treatment  2005;94(Suppl 1):S271-272(P6067).

Guven S, Guvendag Guven ES, Kose MF, Cil AP, Boran N, Tulunay G, Ozgul N, Ozturkoglu E, Salman MC, Kucukali T, Yuce K, Ayhan A. Borderline epithelial ovarian tumors: an evaluation of 233 cases. 10th Biennial Meeting. International Gynecologic Cancer Society, 3-7 October, 2004, Edinburg, Scotland. International Journal of Gynecological Cancer 2004;14(suppl 1):30 (P 099).

Kose MF, Cil AP, Ayhan A, Boran N, Guven S, Tulunay G, Guvendag Guven ES, Ozgul N, Yuce K, Ozturkoglu E, Bulbul D. Fertility and recurrence results of conservative surgery for borderline ovarian tumors. 10th Biennial Meeting. International Gynecologic Cancer Society, 3-7 October, 2004, Edinburg, Scotland. International Journal of Gynecological Cancer 2004;14 (suppl 1):104 (P 368).

Boran N, Cil AP, Guven S, Guvendag Guven ES, Tulunay G, Ozgul N, Karacay O, Bulbul D, Kose MF, Yuce K, Ayhan A. Distribution of CA 125 measurement in borderline tumors of the ovary. 10th Biennial Meeting. International Gynecologic Cancer Society, 3-7 October, 2004, Edinburg, Scotland. International Journal of Gynecological Cancer 2004;14 (suppl 1):219 (P 795).

Dilbaz B, Çil AP, Gültekin IB, Çalışkan E, Kahyaoğlu Z. Vasectomy outcome of voluntary male surgical contraception at a metropolitan maternity hospital. The 8th Congress of the European Society of Contraception, 23-26 June, 2004, Edinburgh, Scotland. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2004;9 (suppl 1): 91(P080).

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR

OTURUM BAŞKANLIĞI

YÜT`te tartışmalı konular. 29 Eylül 2013, 10.00-11.35. IV.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. 26-29 Eylül 2013. Cornellia Diamond Otel/ Antalya.

Onkofertilite. 7 Kasım 2014, 14:35 – 15:55. 6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 06 – 09 Kasım 2014. Maxx Royal Hotel / Belek, Antalya

KONUŞMACI

Sosyal ( Elektif ) oosit dondurma. Endikasyonları ve yönetimi. 14 Mayıs 2015, 12.30-12.45. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 11-15 Mayıs 2015, Kaya Plazzo Golf Resort, Belek, Antalya.

Fertilite Prezervasyonu için Hasta Nasıl Bilgilendirilmeli? 6 Mart 2015, 8.30-8.50, 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. 5-8 Mart 2015, Uludag-Bursa

Kemoterapiye bağlı over hasarının mekanizamaları. Gelecekteki tedaviler için nasıl yol gösterir? 9 Kasım 2014, 08:50 – 09:10. 6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 06 – 09 Kasım 2014. Maxx Royal Hotel / Belek, Antalya

Histeroskopi Ekipmanları. 5. Uludağ Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyumu, 23-26 Ocak 2014. Bursa Crowne Plaza Otel

40 yaş ve üzeri olgularda YÜT sonuçları: 3700 olgunun sunumu. 26 Eylül 2013, 15.05-

15.25. IV.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. 26-29 Eylül 2013. Cornellia Diamond Otel/Antalya.

Oosit kriyoprezervasyonu. 17 Şubat 2012, Ankara. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Seminer Programı.

Oosit-Over Kriyoprezervasyonu – Güncel Durum. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı “ Jinekoloji ve Obstetrik Pratiğinde İnteraktif Olgu Tartışmaları’’ 11 Haziran 2011, İstanbul.

Kondom ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma. 23 Nisan 2011, 9.00-9.15. 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 22-25 Nisan 2011, Ankara

Tüp ligasyonu ve vazektomi danışmanlığı nasıl yapılmalı? 24 Nisan 2009, 14.40-15.00. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara, 23-25 Nisan 2009.

Kanser Hastalarına Tedavi Öncesi Sunulabilecek Fertilite Koruyucu Seçenekler. 6 Mayıs 2009. 12.30. S.B. Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2009 Eğitim Programı.

Alt Üriner Sistem Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar. V. Oturum. Olgu Tartışması (Panelist). 6 Mayıs 2009, 15.30-17.00. Kırıkkale, 6-7 Mayıs 2009.

Staining characteristics of p16INK4a: Is there a correlation with lesion grade or high-risk human papilloma virus positivity? 26 Kasım, 2010. I. HPV sempozyumu, 25-28 Kasım, Çeşme, İzmir.

Lazer ve genital estetik. Plastik ve rekonstriktif cerrahi kongresi. 18-21 Mart 2013.

SÖZLÜ SUNUMLAR

Cil AP, Tulunay G, Kose MF, Haberal A. Submucousal fibroids show rim-like vessel pattern distinguishing them from endometrial polyps showing single vessel pattern. 8th International Congress of the Turkish-German Gynecologic Association. May 29-April 3, 2009, Antalya, Turkey. S0044.

Ozgul N, Çil AP, Bozdayi G, Usubutun A, Bulbul D, Rota S, Kose MF, Biri A, Haberal A. Yüksek riskli Human Papilloma Virus enfeksiyonunu göstermede P16ink4a immünohistokimyasal boyanmasının etkinliği. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2006. OP01 (en iyi poster ikincilik ödülü)

Boran N, Cil AP,Ozturk E, Karacay O, Kayikcioglu F, Bulbul D, Tulunay G, Ozgul N, Kose MF. Fertility results after conservative surgery for borderline ovarian tumors. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2004. S 028.

POSTER SUNUMLAR

Atabekoglu C, Cil AP. Sonmezer M, Ozkavukcu S, Isbacar S, Satiroglu H. Aynı Hastada Uygulanan GnRH Agonist ve Antagonist Protokollerinin IVF Sonuçlarına Etkisi. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), Antalya, 2008. PS27.

Sonmezer M, Cil AP, Atabekoglu C, Ozkavukcu S. Does premature luteinization impair cycle outcome? Report of two cases with successful outcome. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), Antalya, 2008. PS26.

Sivaslıoğlu AA, Dede H, Solaroğlu A, Akkök E, Çil AP, Dölen İ. Paraüretral intravaginal slingoplasti (IVS) uygulanan 46 hastanın analizi. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Uludağ, 2005. P27.

Çil AP, Oztürkoğlu E, Günes M, Demir B, Haberal A. Fonksiyonel over kistlerinde bekle-gör yaklaşımı hormonal tedavi kadar etkin midir? VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Uludağ, 2005. P70.

Çil AP, Akgül MA, Tulunay G. Over torsiyonu ve tedavisinde detorsiyonun Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Uludağ, 2005. P73.

Çil AP, Atayar YY. Sezaryen sonrası insizyonel endometriozis. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum, 2006.

Çil AP, Atayar YY, Ahmed Iftihar. Kadında uretral divertikul: vaka sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum, 2006.

Atayar YY., Çil AP., Kulaçoğlu S., Usubütün A. Uterusun adenomatoid tümörü: vaka sunumu. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2006. PP29.

Çil AP, Tulunay G, Köse MF, Kaplan M, Demir ÖF, Haberal A. Endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde Power Doppler Ultrasonografinin yeri. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs, 2006, Antalya, Türkiye.

Demir B, Haberal A, Çil AP, Kandemir Ö. Raloksifen tedavisinin uterus kan akımı, glukoz toleransı ve lipid metabolizması üzerine etkileri. 6th National 3rd International Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 2004. P58.

Demir B, Haberal A, Çil AP, Şen S, Sobacı E, Kandemir Ö, Demir ÖF. Postmenopozal kadınlarda endometrial kalınlığın endometrial patolojiyi saptamadaki yeri. 6th National 3rd International Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 2004. P57.

Cil AP, Haberal A, Hucumenoglu S, Kovalak EE, Gunes M, Cavusoglu D.

Angiomyolipoma of the uterus associated with tuberous sclerosis: Case report and review of the literature. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2004. B052.

Gültekin İB, Özdegirmenci Ö, Ertem A, Çil A, Karaoba A, Haberal A. Term gebelikte dev ovaryen kist. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2004. B037.

Yalvaç S., Öcalan R., Turan H., Özgül N., Hızlı D., Cil AP. “Spontaneous pregnancy after removal of juvenile granulosa cell tumor in a primary infertile woman.” IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2004. P 135.

Altay M, Karadeniz S, Örnek T, Cil A, Haberal A. Pregnancy following endometrial resectoscopic ablation: A case report. V. Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reprodüktif Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Antalya, 2003. P169.

Boran N, Çil AP, Özgül N, Gökçin H, Örnek T, Köse MF, Haberal A. Müsinöz borderline over tumor cerrahisi sonrası gelişen şilöz asit. II. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, İstanbul, 2003. P15.

Solaroglu A, Okutan E, Cil A, Haberal A, Kılınc K. A single dose of Propofol attenuates lipid peroxidation in experimental liver ischemi-reperfusion injury in rat fetus. Perinatal Tıp, Çesme-İzmir, 2003. P05.

Altay MM, Haberal A, Yaz H, Cil AP, Karadeniz RS. Prediction of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): Estradiol Level Versus Follicular Scoring System. PCOS Current Concepts Treatment & Ovulation Induction International Symposium, Antalya, 2003. P049.

Gelisen O, Dilbaz S, Arslanpence I, Gultekin IB, Cil AP, Kandemir O, Haberal A. The amniocentesis results of SSK Etlik Maternity Hospital, Department of Perinatology. II. World Congress of Perinatal Medicine & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 2002. P163.

ATIFLAR

Dergilerde

1100’den fazlaadet atıfı bulunmaktadır.

Kitaplarda

“Fertility Preservation: Emerging Technologies and Clinical Applications” editörler Emre Seli and Ashok Agarwal (Sep 23, 2011)

“Yen & Jaffe’s Reproductive Endocrinology editörler Jerome F. Strauss III MD PhD and Robert L. Barbieri MD (Jun 10, 2009)

“Vitrification in assisted reproduction. A User`s Manual” editors Allahbadia Guatam, Goral Ghandhi, Masashige Kuwayama (Springer 2015)

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİKLER

SCI, SCI-expanded kapsamındaki dergilerde

The Lancet

Fertility and Sterility

Human Reproduction Update

Climacteric

PLOS one

Journal of Assisted Reproduction and Genetics

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Journal of Perinatal Medicine

Archives of Gynecology and Obstetrics

Clinical Anatomy

African Journal of Pharmacy and Pharmacology

Ulusal hakemli dergilerde

Journal of Turkish-German Gynecological Association

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Pin It


Yandex.Metrica