İK Politikamız | Bahçeci Sağlık Grubu - 444 39 49

İK Politikamız

Seçme ve Yerleştirme


Kurumumuzun Seçme ve Yerleştirme Politikası doğru zamanda, doğru iş için doğru insandır. İhtiyaç duyulan pozisyonlar için, kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda, kaliteli ve etkin insan gücü alımını gerçekleştirmek, en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.Her yılın başında yapılan planlar doğrultusunda belirlenen boş kadrolar ve zaman içerisinde boşalan kadrolar için insan gücü ihtiyacı öncelikle Bahçeci Sağlık Grubu içerisindeki kadrolardan değerlendirilir. İşgücü ihtiyacı kurum veya Grup içerisinden karşılanamaz ise “kariyer.net” sitesinden gelen başvurular ile kliniğe gelerek doldurulmuş olan iş başvuru formları değerlendirilir.

Kliniğimizdeki her bir pozisyon için pozisyonun gerektirdiği nitelikler tanımlanmıştır. Görev tanımlarından hareketle belirlenen özel tecrübe, yabancı dil bilgisi, eğitim durumu gibi özelliklerle kişiler mülakata alınır. Adaylardan kurum kültürüne uyum, grup çalışmasına inanan, yenilikçi, kendini geliştirmeyi hedefleyen, dinamik, hizmet kalitesini artıran ve hasta memnuniyetini gözeten bireyler olması beklenir.Globalleşen dünyada sektörün öncü firmalarından olan teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, maksimum düzeyde hizmet kalitesi ile birlikte çalışanlarını önemseyen gelişimine katkıda bulunan, başarılarını çalışanları ile paylaşan Bahçeci Sağlık Grubu Ekibi ile çalışmak istiyorsanız ik@bahceci.com adresine özgeçmişinizi gönderebilir ve aramıza katılabilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim


Bahçeci Sağlık Grubunda eğitimde süreklilik prensibini benimseyerek tüm çalışanlarımızın sürekli ve etkin eğitim almasını sağlamak kendilerinden beklenen bilgi, beceri ve davranış seviyesine doğru geliştirmek ve ilerletmektir. Personelin motivasyonunu artırmak ve görevlerini, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapabilmelerini sağlamaktır.Eğitim programlarımız hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımızı daha verimli kılmak ve kurumumuzu geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik” “karlılık” “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmekteyiz.

Kurumumuza yeni başlayan çalışanlarımıza kurumsal oryantasyon çerçevesinde kurum tanıtımı yapılarak Birim Sorumluları tarafından eğitim verilir ve bir günlük eğitim sonrasında kişinin işbaşı yapması ve adapte olması sağlanır.

Eğitim ve gelişim faaliyetlerimizin yanı sıra tüp bebek hizmetinde mükemmelliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla, tüm çalışanların katılımları ile gerçekleşen proje ve kampanya gibi etkinlikler de kurumumuz bünyesinde belirli aralıklarla düzenlenmektedir.

Ücret ve Ek Olanaklar

Ücret: Ücret Net ücret bazında ve aylık olarak ödenmektedir. Grubumuzun çalışanlarının ücretleri grup içerisindeki kıdemi, yabancı dil bilgisi, deneyimi baz alınarak oluşturulmuş olan ücret bantlarına göre belirlenmektedir. Ücrete ek olarak bazı pozisyonlar için ek ödemeler de söz konusudur.

  • Yemek: Sabah Kahvaltısı ve öğlen yemekleri tüm çalışanlarımıza grup içerisinde kendi yemekhanelerimizde verilmektedir.
  • Ulaşım: Personelimiz için belirli saatlerde ve belirli semtlere hizmet veren ücretsiz servis olanağımız vardır.
  • İşyeri Hekimi: Çalışanlarımızın rahatsızlıklarında müdahalede bulunan ve hastalıklarının tedavisinden sorumlu işyeri hekimimiz bulunmaktadır.

Kariyer Planlama ve Geliştirme


Bahçeci Sağlık Grubunda Kariyer Planlaması yapılarak gelecekteki net personel ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere gerekli seçme, eğitme, yönlendirme fonksiyonları gerçekleştirilir. Çalışanların geliştirilmesini, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim ve yetenekler ile kurumun sunduğu gelişme olanakları arasında bir uyum sağlamayı hedefleyerek çalışanın;

  • Şu an yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için mevcut yetkinlikleri geliştirmek,
  • İleride üstleneceği pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikleri kazandırmak amaçlanır.

Performans Yönetimi


Kurumumuzda performans yönetiminin amacı çalışan ve onun işi hakkında doğru bilgi elde etmek, iyileştirme için fikirler ve fırsatlar yaratmak, çalışanların verimlilik ve iş tatminlerini artırmak, beklentiler konusundaki belirsizlikleri ve endişeleri azaltmak, İyi performansı pekiştirmek ve daha da geliştirmek , ücretlendirme ve ödül standartlarını saptamak ve başarıyı bu yolla özendirmek, kötü performansı belirlemek, nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koymak, başarısız çalışanın durumun yeniden gözden geçirilmesini istemek, çalışanın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, bunların nasıl karşılanacağını araştırmak, çalışanlar arasındaki ilişkileri gözden geçirmek ve takım çalışmasını artırmak, çalışanın iş hakkında ilgi duyduğu konuları saptamak ve bu ilgi ile örgütün amaçları arasında bir uyum sağlamaktır.Her çalışanımız yıl sonunda kendisinden beklenen yetkinlik ve hedefler doğrultusunda yöneticisi tarafından değerlendirilip geri bildirim almaktadır. Performans Yönetimi Sistemi Sonucunda elde edilen veriler Ücret Yönetimi, Kariyer Yönetimi ve Eğitim Sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak kullanılmaktadır.Yandex.Metrica