Embryoscope | Bahçeci Sağlık Grubu - 444 39 49

Embryoscope

EmbryoScopeEmbriyo gelişiminin canlı olarak izlenmesi ve inkübasyonu (zamana bağlı morfokinetik inceleme)

Tedavi sırasında elde edilen embriyolar inkübatör adı verilen ve ana rahmini taklit etme amacı ile üretilmiş cihazların içerisinde büyütülürler. Laboratuarda tutuldukları süre içerisinde gerek embriyo gelişimini izlemek gerekse gebelik şansı en yüksek embriyoyu seçmek için her gün sabah saatlerinde (bazen günde birkaç defa) embriyolar bu cihazlardan alınarak dış ortama çıkarılır ve mikroskop altında özellikleri incelenir. Bu işlemler her ne kadar laboratuar şartlarında gerçekleştiriliyor olsa da embriyoların dış ortamdaki kontrolleri sırasında zarar görme ve gelişimlerinin etkilenme riskleri mevcuttur.
Son dönemde geliştirilen cihazlar ile artık embriyoları Embryoscope (Embriyoskop) adı verilen özel kamera sistemleri monte edilmiş inkübatörlerde büyütebiliyor. Böylece embriyoların gelişimlerinin her anını canlı veya kayıtları geçmişe dönük inceleyerek detaylı olarak inceleyebiliyoruz. Diğer bir deyişle embriyolarımızı 24 saat gözlem altında tutabiliyoruz.

Embryoscope cihazının embriyoların canlı olarak görüntülenmesinin yanında iki temel avantajı daha vardır:

  • Görüntülenme sürecinde embriyolar kısa süreliğine dahi olsa cihaz dışına çıkarılmadıklarından embriyolar için dış ortamdan etkilenmeyecekleri güvenli bir “canlı inkübatör” ortamı sağlar; böylece gelişmekte olan embriyo olumsuz büyüme koşullarına veya sıcaklığa maruz kalmadan tüm gözlemler inkübatör içinde gerçekleştirilir.
  • Hastaların ve sahip oldukları tüm embriyoların gelişimlerine ait verilerin saklandığı ve analiz edildiği bir bilgi işlem ünitesi olarak görev yapar. Bu sayede de embriyo görüntüleri ve inkübasyon koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler işlenir, tedavi sonuçları bu verilere göre yorumlanır ve gelecekte referans için hasta veri dosyalarında saklanırlar. Bu özellikleri sayesinde, hasta profiline göre değişmekle birlikte geleneksel inkübatörlere kıyasla Embryoscope sistemi ile daha yüksek gebelik oranları sağlanabilmektedir.

EmbryoScope-2Cihazın maliyetin yüksek olması nedeni ile şimdilik sadece aralarında grubumuza bağlı laboratuarların olduğu seçilmiş belli merkezlerde mevcut olsa da bu teknolojinin tanı ve tedavi aşamalarında beraberinde getirdiği katkılarla bir kaç yıl içerisinde artan sayıda merkezde kullanılmaya başlanacağı ve standart inkübatörlerin yerini alacağı öngörülmekte.

Etiketler : , , , ,Yandex.Metrica