Embriyo veya Fetal Redüksiyon | Bahçeci Sağlık Grubu - 444 39 49

Embriyo veya Fetal Redüksiyon

Tüp bebek uygulamalarından sonra oluşan üçüz ve üstü çoğul gebeliklerde, bir veya daha fazla bebeğin kalbinin özel bir ilaçla durdurularak o bebeğin gelişiminin durdurulması işlemine fetal redüksiyon adı verilmektedir. Fetal redüksiyon çocuk sahibi olmak için yapılan onca zahmetli işlemden sonra sıra dışı bir uygulama olarak görülebilir ancak amaç gebe kalınan bebek sayısı değil, kucağınıza alıp eve götüreceğiniz sağlıklı bir bebeğe ulaşmaktır.

İkiz-üçüz ve ötesi ne farkları var?

İnsan gebeliğinde bebek sayısı arttıkça erken doğum ihtimali yükselmektedir. Yaklaşık olarak verirsek;

  • Tek gebelik; ortalama 40 hafta
  • İkiz gebelik; ortalama 36 hafta
  • Üçüz gebelik; ortalama 32 hafta sürmektedir. 37. gebelik haftasından önce doğan bebekler prematür olarak adlandırılırlar.

Erken doğum ve prematüritenin bebekteki etkileri nelerdir?

Prematür doğumun en belirgin etkisi akciğerlerde görülmektedir. Özellikle 34. gebelik haftasından önce olan doğumlarda sıklıkla ilaç tedavisi veya bebeğin solunumu için yardım gerekmektedir.

Solunum problemi çözülmüş olsa da rağmen prematür bebeklerde gebelik haftasına bağlı olarak; spastisite, zeka ve motor gelişimde problemler, görme problemleri ve katarakt, barsak sisteminde ameliyat gerektirebilecek enflamasyonlar, kasık fıtıkları ve kalp problemleri görülmektedir. Kalp, fıtık ve barsak problemlerinin çözümü için sıklıkla operasyon gerekmektedir. Prematür çocuklar enfeksiyonlara zamanında doğan bebeklerden daha duyarlı oldukları için yoğun antibiyotik tedavisi gerekebilmektedir. Bu problemler özellikle 34. gebelik haftasından önce doğmuş prematürlerde daha sıktır. Prematür bebeklerde zamanında doğan bebeklere göre hiperaktivite, dikkat eksikliği ve okul problemlerine daha sık rastlanmaktadır.

Tüm bu problemlere ek olarak anne ve baba tüm sevgi ve enerjilerini bebek sayısına göre bölmek zorunda kalacaktır. Üçüz ve dördüz gebelikler ve prematürite sonucu ailevi problemler, depresyon, boşanma ve çocukların bakıcı ailelere verilmesi de sıktır

İşte bu nedenle fetal ve maternal riskleri azaltmak amacı ile üçüz ve daha fazla gebeliği olanlara fetal redüksiyon işlemi önerilmektedir. Böylece kalan fetuslara daha sağlıklı bir yaşam imkanı tanınmaktadır.

İşlem nasıl yapılır:

İşlem gebeliğin 10-12. haftaları arasında ultrasonografi eşliğinde karından ince bir iğne ile girilerek yapılmaktadır. İşlem için seçilen fetusun kalbine (ya da civarına) potasyum klorid enjekte edilerek kalp durdurulmaktadır. İşlem öncesinde fetuslar tek tek değerlendirilmekte ve problem tespit edilen fetusa veya doktorunuz tarafından rahat ulaşılabilen fetusa işlem yapılmaktadır. İşlem yapılmayacak fetuslara zarar vermemek için işlem ultrason eşliğinde yapılmaktadır.

Fetus sayısının azalması ile bebeklerde görülebilecek prematürite, hastalık, ölüm ve sakatlık ihtimali belirgin olarak azalmaktadır. Fetal redüksiyon ile sağlıklı bir bebeğiniz olma ihtimali artmaktadır.

Yeni Yönetmelik ve Redüksiyon işlemi:

Mart 2010’da Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, redüksiyon işlemine karar verilen hastalarımızın tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastaneleri’nden Heyet Raporu almaları zorunluluğu getirilmiştir. Doktorunuz rapor için sizi ilgili hastanelerin Kadın Hastalıkları ve Doğum servislerine yönlendirecektir.

İşleme bağlı riskler nedir?

Üçüzden ikize redüksiyonda tüm gebeliklerin kaybedilme ihtimali % 6’dır. Bu risk kendiliğinden oluşmuş ikiz gebeliklerdeki düşük riski ile eştir. Redüksiyon yapılan fetus sayısı arttıkça gebelikleri kaybetme riski %10’a ulaşmaktadır. Ancak üçüz gebelikten itibaren prematür bebek doğurma ihtimalinin % 100’e yakın olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle redüksiyon üçüz ve üstü tüm gebelere önerilmektedir.

Etiketler : , , , ,Yandex.Metrica