EMDR ve Tüp Bebek | Bahçeci Sağlık Grubu - 444 39 49

EMDR ve Tüp Bebek

EMDR ve Tüp BebekEMDR Terapisiyle geçmiş negatif denemelerin yarattığı korkulardan kurtulmak mümkün

Tüp bebek tedavi sürecinde yaşanmış olumsuz deneyimler, başarısız denemeler kişiler üzerinde derin psikolojik etkiler bırakabilmektedir. Bu durumda hem kişilerin genel sağlıkları, hem de tedaviye davam etme istekleri varsa, sonraki süreçte daha güçlü olabilmeleri tedavinin başarısında da son derece önem taşımaktadır.  Bu süreci atlatabilmekte kullanılmaya başlayan EMDR Terapisiyle geçmiş negatif denemelerin yarattığı korkulardan kurtulmak mümkün olabilmekte.

EMDR nedir ?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) çift yönlü uyarımlarla (göz hareketleri, sesler, dokunma) bireyin travmatik, izole edilmiş bir anıyı işlemleyerek bu anının verdiği rahatsız edici duygulanımı değiştirmesini sağlayan, kısa süreli bir psikoterapi tekniğidir.

İşlemleme ile travmatik ve travmatik olmayan anı ağları arasında ilişki kurularak öğrenme ve böylece bilginin adaptif bir şekilde depolanması sağlanır.  Adaptif depolamayla, anı zihinde depolanmaya devam etse de verdiği rahatsızlık ortadan kalkar ve travmatik olmaktan çıkarak sıradan bir bilgi halini alır.

EMDR tedavisi ile hoş olmayan anılarla çalışılarak kişinin daha rahat bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak ve tedavi sonucuna ilişkin daha olumlu bir bakış kazanmasını sağlamak mümkün olabilmektedir.

Hangi durumlarda kullanılır?

Doğal afetler, savaş, taciz, tecavüz, kayıplar gibi travmatik etkisi büyük olayların yanı sıra, günlük hayatta yaşanan her türlü olumsuz olay ve durumda EMDR kullanılabilmektedir. Ayrıca kaygı bozuklukları gibi farklı tanı almış gruplara yönelik özel protokolü bulunmaktadır.

Nasıl uygulanır?

Tedaviye uygun olduğu düşünülen danışanla yapılan hazırlık aşamasının ardından, hedef anı ve kişi için bu anıyı temsil eden en rahatsız edici resim seçilir, danışanın anıya ilişkin kendiyle alakalı olarak söylediği negatif inanç (örn: “yetersizim , hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağım”) ve bu anıyla ilgili olarak inanmak istediği pozitif inanç (“çocuk sahibi olmak için elimden geleni yapabilirim”), anıya ilişkin duyguları,  olayın 0-10 derecelik bir skalada kaç derece rahatsızlık derecesine sahip olduğu ve bu rahatsızlığı bedeninin neresinde hissettiği belirlendikten sonra, duyarsızlaştırma aşamasında danışandan bu bilgileri aklında tutması ve gözleriyle terapistin parmaklarını takip etmesi istenir.  Amaç, bu işlemlerle anıya duyulan rahatsızlık derecesinin 0 dereceye düşmesidir. Terapist set aralarında rahatsızlık derecesini sorgular. Rahatsızlık derecesi 0 olduğunda yerleştirme aşamasına geçilerek, bu aşamada istenilen pozitif inançla anının birleştirilmesi için işlemlemeye devam edilir.  Çalışma bittiğinde anıya ilişkin rahatsızlık derecesinin ortadan kalkarak ilişkin pozitif inancın kuvvetlenmesi beklenir, anı travmatik niteliğini kaybederek, herhangi bir bilgi gibi zihinde depolanmaya devam eder.

Tüp bebek tedavi sürecinde nasıl kullanılır?

Tüp bebek tedavisi gören çiftler, özellikle kadınlar için, geçmişte negatif olarak sonuçlanan denemeler, tedavi sonucu elde edilen ancak düşükle sonuçlanan gebelikler, spontan gebelik ardından oluşan düşükler bu süreçte geçirdiği diğer tıbbi işlemler, kişi için rahatsız edici birer deneyimdir ve bir sonraki tedavi sürecine ilişkin korkuların artmasına neden olmakta, bu korkuların etkisinde birey tedaviye uyum sağlamakta zorlanmakta ya da tedavi sonucunun negatif olacağına ilişkin inançlara sahip olmasına neden olmaktadır. EMDR tedavisi ile hoş olmayan bu anılarla çalışılarak bireyin daha rahat bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak ve tedavi sonucuna ilişkin daha olumlu bir bakış kazanmasını sağlamak mümkündür.

Kimler EMDR uygulayabilir?

EMDR terapisi,  bu tekniğin eğitimini almış, uygulama sertifikasına sahip olan ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanılmalıdır.

Etiketler : , ,Yandex.Metrica