Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır? | Bahçeci Sağlık Grubu - 444 39 49

Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Amacına uygun ve başarılı bir tüp bebek tedavisi genellikle 4 aşama olarak gerçekleştirmektedir. Her bir aşama, doğru şekilde uygulandığında veya takip edildiğinde bir sonraki aşama için önemli bir temel taşı olma niteliğini taşımaktadır. Tüp bebek tedavisini oluşturan bu aşamaları dört ana başlık altında toplamak mümkün.


1) 
Tedavi öncesi adayların detaylı incelenmesi

tup-bebek-muayeneBir tüp bebek kliniğine ilk başvurulduğunda ilgili uzman doktor, çift ile ayrıntılı bir görüşme yaparak geçirilmiş olan hastalıklar, yapılan tetkikler ve tedaviler hakkında bilgiler edinmektedir. “Hikaye alma” veya “anamnez alma” olarak tanımlanan bu aşama aslında tedavi sürecinin doğru şekilde planlanabilmesi için en önemli aşamayı oluşturmaktadır.

“Hikaye alma” aşamasında yapılan önemli bir yanlış, çiftlerin bazı konuları veya soruları kendilerince önemsiz gördükleri ve doktoru ile detay paylaşma gereği duymamalarıdır. Bu aşamada detay veya önemsiz gibi görünen pek çok konu veya tecrübe aslında tedavi açısından son derece değerlidir ve bu nedenle görüşmede doktora aktarılması gereken bilgilerin çiftler tarafından önem derecelendirmesi veya sıralaması yapılmamalıdır. Sorulan sorulara karşı tarafın istediği şekilde detaylı ve doğru olarak cevap verilmelidir.

Bu görüşme sırasında aynı zamanda çiftlerin uygunluk durumuna göre gerekli muayene ve ultrasonografik incelemeler yapılarak özellikle kadının yumurtalık kapasitesi ve rahmi ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılır. Gerekli görüldüğünde rahim filmi (HSG) veya histeroskopi yapılması istenebilmektedir. Bunun dışında kadına ait tiroid fonksiyon testleri ve prolaktin hormon düzeyi ile kan sayımı, kan grubu ve serolojik testler dediğimiz hepatit ve HIV testleri daha önce yapılmamış ise tekrar istenebilmektedir.

Mevcut sperm analizine veya (eğer var ise) önceki test/deneme sonuçlarına göre erkek partnerin ayrıca üroloji/androloji uzmanı ile görüşmesi sağlanarak tanısal değerlendirme/muayene yapılır ve uygun şartların sağlanabildiği durumlarda tedavide başarı şansını arttırıcı ek uygulamalar konusunda veya operasyon gereken koşullar konularında bilgilendirilmektedir.

Tedavi ilk değerlendirme sonrasında belirlenir

İlk değerlendirmeler sonrası kadının yaşı, yumurtalık kapasitesi, sperm analizine ve daha önceki tedavilerinde elde edilmiş sonuçlara göre bir tedavi planı çizilmektedir.

Dışarıdan bakıldığında standart gibi görünse de uzman doktorlar tarafından planlanan tedavi protokolleri her çifte ve kişiye özeldir. Kulanılan ilaçların dozları da kişiye göre ve yumurtalık cevabına göre ayarlanmaktadır. Bu sebeple doktorun verdiği tedavi protokolleri ve ilaç rejimleri diğer çiftlerle karşılaştırılmamalı ve bu konuda tereddütler ya da rahatsızlıklar varsa mutlaka doktor ile paylaşılmalı, cevaplar sadece kendisinden öğrenilmelidir.

Uzun tedavi protokolü

Uzun protokolde adetin 21-23. günlerinde başlayan (düzenli, 28 günde bir adet gören kadınlarda) aşı gibi bir iğnenin, GnRH agonistinin günlük uygulandığı yaklaşık 8-14 gün süren bir hazırlık aşaması olmaktadır. Bu aşama ile gelişecek foliküllerin homojen büyümelerini sağlamak için bir tür hormonal baskılama yapılmaktadır. Bu aşamada kullanılacak iğneyi hastalar kendi kendilerine uygulayabilirler, aşı gibi cilt altına verildiğinden yapılışında bir özellik yoktur. Bu iğnenin kullanımı sırasında vajinal kanama olduğunda kanamanın 3. günü ya da kanama olmazsa iğnenin 14. günü hasta ultrason yapılmak üzere çağrılmaktadır. Ultrasonda endometriumun ince olduğu (5mm ve altı) ve yumurtalıklarda 10 mm’nin üzerinde folikül olmadığı görüldüğünde ve gerekirse kan estrojen düzeyi de kontrol edilerek (genellikle 70 pg/ml’in altında ise) ikinci aşamaya geçilmektedir.

yumurta-takibi2) Yumurtalık uyarıcı hormonlar kullanımı ile yumurta geliştirilmesi ve takibi

Tüp bebek tedavisinin ikinci aşamasında amaç, öncelikle vücudun yumurta üretim sistemini baskılayarak veya kontrol altında tutarak dışarıdan verilen FSH, HMG içeren hormon iğneleri ile düzenli bir şekilde yumurtalıkların uyarılması ve çok sayıda folikülün (içinde yumurta hücresi olduğu düşünülen kesecikler) gelişiminin sağlanabilmesidir. Gelişen folikül sayısının az veya gerekenden çok fazla olması tedavide başarı şansını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hormon iğnelerinin başlangıç dozu kadının yaşı, kilosu, varsa önceki tedavilerine göre belirlenmektedir. Folikül gelişim takibi kanda östrojen düzeyi ve ultrasonografide folikül sayısı ve boyutları ölçülerek yapılmakta ve bu verilerin birlikte değerlendirilmesi ile FSH, HMG içeren iğnelerin dozu yumurta geliştirilmesi aşaması süresince belirlenmektedir. Foliküller büyüdükçe kandaki östrojen düzeyleri yükselmektedir. Bazı özel durumlarda kan LH ve progesteron hormonları da ölçülerek fikir edinilmektedir. Bu takipler yumurtalıkların cevabına göre günlük ya da gün aşırı olabilir. Yaklaşık 8-10 gün süren ikinci aşama sonrası foliküllerin en büyüğü 18-20 mm boyutlarına ulaştığında HCG iğnesi ile (çatlatma iğnesi olarak da bilinmektedir) yumurtalar olgunlaşma sürecine girer ve bu iğneden yaklaşık 34-36 saat sonra yumurtalar ameliyathane ortamında hafif bir anestezi altında iğne ile toplanarak emrbiyoloji laboratuarına ulaştırılır. Takip sırasında ultrasonda görülen her folikülden yumurta geleceğinin bir garantisi yoktur. İşlem sonrası elde edilen yumurta sayısı ile doktorunuzun gelişimi takip ettiği folikül sayısı değişiklik gösterebilmektedir.

Her kadında folikül sayızı aynı oranda gelişmez

Bazı kadınlarda yüksek doz iğneler kullanılsa bile tek folikül gelişebilir veya az sayıda gelişen foliküllerden yumurta elde edilemeyebilmektedir. Genellikle ileri yaş ya da yumurtalık kapasitesi zayıf kadınlarda görülebilen bu durumda başarı şansının düşük olduğu bilgisi çifte verilmelidir ve yeni bir siklus ile daha fazla yumurta alınabileceği düşünülüyorsa tedavi iptal edilebilmelidir.

Bazen de yumurtalıkları fazla cevaplı kadınlarda ilaçlara aşırı cevap olabilir ve OHSS olarak tanımlanan hiperstimulasyon (aşırı uyarılma) sendromu gelişebilmektedir.  Bu durumda yumurtalar toplanarak oluşan embriyolar dondurulabilir ve transfer iptal edilebilir. Böylelikle gebelik oluştuğunda hastanın durumunun daha da kötüleşmesi engellenmiş olmaktadır.

3) Yumurtaların ve sperm hücrelerinin elde edilmesi, laboratuar ortamında döllenmesi ve embriyo gelişiminin takibi

tupb-bebekLaboratuar ortamına alınan yumurta hücreleri, vücut içindeki çevresel kuşullarının en uygun şekilde sağlandığı özel cihazlar (inkübatörler) ve büyüme sıvıları içerisinde toplanmakta ve dölleme işlemine (inseminasyon) kadar bu ortamlarda tutulmaktadır. Bu sırada erkek partnerden sperm örneği alınarak daha önceden planlandığı şekilde hazırlanarak döllenmeye hazır hale getirilmektedir. Döllenme işlemi için taze spermin mevcut olmaması gibi bazı özel durumlarda durumlarda daha önceden dondurularak saklanmış spermler çözülerek kullanılabilmektedir. Ayrıca semende sperm hücresi elde edilemediği durumlarda erkek partnerin yumurtalıklarından cerrahi yolla sperm elde edilerek bu spermler ile tedavi gerçekleştirilebilmektedir. Başarılı bir tüpbebek merkezinde tüm bu olasılıklar çiflerin detaylı analizlerinde değerlendirilir ve işlem günü nasıl bir tedavi metodu kullanılacağı önceden belirlenerek başarı oranlarının en üst düzeyde olması sağlanmaktadır.

Döllenme işlemi için farklı metodlar kullanılır

Dölleme işlemi klasik tüp bebek (sperm ve yumurta hücrelerinin aynı ortam içine konulması ile hareketli spermlerin doğal ortamlarında yumurtaya ulaşarak döllenme sağlanması) veya mikroenjeksiyon (seçilmiş sperm hücresinin yumurta içerisine mikrokanüller kullanılarak enjeksiyonu) olarak iki temel metod doğrultusunda gerçekleştirilir ve tedavide hangi yöntemin kullanılacağına çiftlerin yumurta ve sperm özellikleri ile daha önceki tedavi hikayeleri değerlendirilerek karar verilmektedir.

Dölleme işlemi sonrası yumurtalar inkübatör adı verilen ve rahim ortamını en iyi şekilde taklit etme amacı ile üretilmiş özel cihazlar içerisine alınır ve embriyo gelişimi günlük olarak takip edilmektedir. Günlük takiplerin amacı rahme tutunma olasılığı en yüksek ve kaliteli embriyonun seçilmesidir ve her çiftin bu aşamada embriyo gelişimi birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Yüksek teknoloji kullanan seçkin laboratuarlarda embriyoların büyütülmesi, takibi ve seçilmesi aşamalarında son birkaç yıldır dinamik embriyo görüntüleme sistemleri barındıran özel inkübatör cihazları kullanılmaktadır. Halk arasında “embryoskop” olarak ta bilinen bu cihazlar ile embriyolar bulundukları ortamda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan canlı olarak izlenebilmekte ve böylece gebelik oluşturma potansiyeli en yüksek embriyonun seçimi daha doğru ve daha güvenli yapılabilmektedir.

4) Seçilen embriyoların rahme transferi

Standart tüp bebek tedavisinde en kısa süren fakat en önemli aşama embriyo transferi aşamasıdır. Zira tüm tedavi boyunca geliştirilip seçimi yapılmış bir embriyonun veya embriyoların rahme transferinin doğru veya uygun şartlarda yapılamaması tüm tedavi başarısını riske atabilmektedir. Bu nedenle tüpbebek tedavilerinde embriyo kalitesi ve seçimi kadar transferi yapan doktorun bu konudaki tecrübesi ve başarısı da son derece önem taşımaktadır.

Transfer gibi hastaya göre değişiklik gösterebilir

Transfer gününün belirlenmesi, tedavi protokollerinde olduğu gibi kişiye özgü olarak değişiklik göstermektedir. Tüpbebek tedavilerinde en önemli amaçlardan biri gebelik oluşturma potansiyeli en yüksek embriyoların seçimi olduğundan, seçimin doğru olarak yapılabildiği gün itibariyle doktorunuz embriyo transferi planlanabilir. Bu gün daha önceden planlanan bir gün olabildiği gibi embriyo gelişimi sırasında elde edilen verilere/sonuçlara göre planlanan günden farklı bir gün de olabilmektedir. Gündeki bu değişiklik tamamen sizin gebelik şansınızın yüksek olması için planlanan bir değişikliktir ve bu konuda endişelenmeye gerek yoktur.

Transfer sonrası eğer halen laboratuarda gelişimi devam eden iyi kalite embriyolar mevcut ise, personel tarafından bu durum çiftlere iletilir ve uygun şartlarda bu embriyoların dondurularak saklanması sağlanmaktadır.  Dondurularak saklanan embriyolar, daha ileri bir tarihte tekrar planlanan bir tedavide folikül geliştirici hormonların kullanılmasına gerek kalmadan tedavide kullanılabilmektedir. Dolayısı ile embriyoların dondurularak saklanacak olması ek bir tedavi şansı sağlayabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.

Doktorlarımıza soru sormak, detaylı bilgi ve randevu almak için lütfen tıklayınız

Yayın Tarihi : 18 Şub 2013

Etiketler : , , ,


Yorumlar

REFİK HARŞIT 19 Oca 2015, 15:30

daha öncede yazmıştım teşekkürler,fakat geniş kapsamlı bilgi verirseniz iyi olur,naliyeti nedir.bu konuda aydınlatırsanız iyi olur.selamlar,

Tulay.ozcan 14 Ağu 2015, 13:44

Merhaba,

Ivf yaptirmak istiyorum.39 yasindayim. Daha once 2 deneme yaptin biri olarak negatif sonuc aldim. Genel tedavidinin disinda kisiye kisiye ozel tedavi uygulayabilecek bir dr ariyorum.
Ilgilenirseniz sizden haber bekliyorum
Saygilar
Tulay

Bahçeci Sağlık Grubu 05 Ara 2017, 14:16

Tülay Merhaba,

Bahçeci klinikleri kişiye özel tedavi anlayışıyla hizmet vermektedir. Telefon numaranızı bırakırsanız ilgili birimimiz en kısa zamanda bilgi vermek için sizi arayacaktır. Dierseniz doktorlarımızla telefonda ya da yüz yüze ücretsiz ön görüşme yapabilirsiniz.
İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Bahçeci Ailesi

dilek demircan 08 Oca 2016, 15:13

aşılamaya basladım ilk aşımı doktorum yaparım dedı ama yoktu bugun hasatanede adetımın 2 gunu ben yapsam asıyı olurmu hocam

Bahçeci Sağlık Grubu 18 Oca 2016, 11:44

Sevgili Dilek Demircan,

Aşılamayı evde kendiniz yapamazsınız. Ancak tedavinizi takip eden doktorunuz bu işlemi yapabilir. Saygılarımızla,

nejla yasar 23 Haz 2016, 23:46

ben cocuk sahibi olmak istiyorum

Bahçeci Sağlık Grubu 24 Haz 2016, 12:15

Sevgili Nejla Yasar, İletişim bilgilerinizi info@bahceci.com‘a mail atarsanız ilgili departmanımız en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır. Saygılarımızla,

HÜSAMETTİN DEMİR 19 Ağu 2016, 17:08

Ben 42 yaşındayım 4 kez tüp bebek yaptırdım 4 kezde aşılama ama maalesef sonuç alamadık herhangi bir sorunumuzda yok enson acıbadem hastanesinde yaptırdık oda olumsuz son anda yumurtalar bölünmedi transfer gerçekleştirilmedi maddi manevi yıkıldım 2 ay sonra tekrar denicez allah herkezin yardımcısı olsun.

Emel uz 13 Kas 2016, 09:48

Hocam merhaba 5 ay once tup bebek transferi oldu ohss odum ve cocuk tutunamadi simdi tekrar donmus embriyom var ve 2 ay sonra transfer yapilcak tekrar.ohss olurmuyum

Emel uzun 13 Kas 2016, 09:49

Hocam merhaba 5 ay once tup bebek transferi oldu ohss odum ve cocuk tutunamadi simdi tekrar donmus embriyom var ve 2 ay sonra transfer yapilcak tekrar.ohss olurmuyum

Bahçeci Sağlık Grubu 23 Kas 2016, 12:24

Sevgili Emel, Bunu cevaplamak için öncelikle testlerini, sonuçlarını ve rahmin durumunu görmemiz gerekmekte. Bu şekilde yorum yapmamız doğru olmayacaktır. Sevgilerimizle,

Emel uzun 13 Kas 2016, 09:50

Hocam sizden donmus embriyo transferinden sonra tekrar ohss olma riski varmi

isimsiz 26 Kas 2016, 21:58

Slm ben 3 defa mol gebelikten kurtaj oldum tup bebekle hamile kalabilirmiyim basindan boyle bi olay gecirem oldumu

Bahçeci Sağlık Grubu 28 Kas 2016, 12:11

Sevgili Üyemiz, Mol gebelik yaşayıp sonrasında tüp bebek ile çocuk sahibi olan bir çok hastamız bulunmaktadır. İletişim bilgilerinizi iletebilirseniz uzman hekimimiz konu ile ilgili sizi arayacaktır. Sevgilerimizle,

Özlem dündar 20 Ara 2016, 21:29

Ben iki tane blast transferi oldum.15.gün test tarihi verdiler.12.gün gitsem sorun olur mu

Nazlı müftüoğlu 02 Şub 2017, 12:36

Merhaba benim eşim azosperm hastası sizde tüp bebek tedavisi görmek istiyorum gittiğimiz ürolog kromozom testi istemişti onu alıp da mı gelelim bi önemi varmı o testin

Bahçeci Sağlık Grubu 14 Şub 2017, 12:18

Sevgili Nazlı Müftüoğlu, Doktorunuzun istediği testi almalısınız. Çünkü sizin sonuçlarınıza göre bir tedavi yöntemi uygulanacak. Sevgilerimizle,

Aslı güngör 20 Şub 2017, 19:15

Merhabalar daha öncesinde 5 kere tüp bebek denmesinde bulunduk fakat hiç birinde gebelik oluşmadı be herseferinde embriyolar oluştu fakat hiç biri tutunamadı bunun nedeni ne olabilir acaba

Bahçeci Sağlık Grubu 27 Şub 2017, 11:21

Sevgili Aslı Güngör, Bunun çok farklı nedenleri olabilir ancak bir yorum yapmamız için öncesinde sizi muayene etmemiz gerekmektedir. Dilerseniz 444 3949 numaralı telefondan randevu alarak kliniğimize gelebilirsiniz. Sevgilerimizle,

Songül sun 04 Mar 2017, 23:55

3 sezaryen canlı doğum yaptım tupleri bağlı çocuk istiyorum imkanım varmi

Bahçeci Sağlık Grubu 16 Mar 2017, 11:09

Sevgili Songül Sun, Tüpleriniz bağlı ise normal yoldan hamile kalma ihtimaliniz çok düşük. Bir tüp bebek uzmanına görünmenizde fayda var. Sevgilerimizle,

Çiğdem Kibar 15 Mar 2017, 08:35

Merhabalar
Biz 1,5 yıldır çocuk için uğraşıyoruz tüm tetikler yapıldı hormon testleri hgs hiçbir problemimiz yok eşiminde bu tip vakalarda kliniğinizde nasıl bir süreç izliyorsunuz direk tüp bebek mi aşılamama mı

Bahçeci Sağlık Grubu 16 Mar 2017, 10:32

Sevgili Çiğdem Kibar, Sebepsiz infertilite olabilir. Bu gibi durumlarda hastanın yaşı, yumurta rezervi ve spermin kalitesi önemli. Bunlara bakarak aşılama mı olacak, tüp bebek mi olacak yada vitaminler verilerek doğal gebelik süreci mi belirlenecek karar verebiliriz. Dilerseniz info@bahceci.com‘a iletişim bilgilerini iletin, sizi arayarak bilgilendirelim. Sevgilerimizle,

Ahmet demirkiran 15 Mar 2017, 19:32

Erkekte tedavisi mümkün olmayan kisirlik türü varmi kisir bile olsam cocuk sahibi olma sansim varmi tüp bebekle esim test yaptirdi sorunu yokmu buda sorunun benden oldugunu gösteriyor cevap verirseniz sevinirim

Bahçeci Sağlık Grubu 16 Mar 2017, 10:29

Sevgili Ahmet Demirkan, Sorularınıza en doğru cevabı doktorumuz verecektir. İletişim bilgilerinizi iletebilirseniz doktorumuz sizi arayarak konu ile ilgili bilgilendirebilir. Saygılarımızla,

sevgi sevgi 05 Nis 2017, 13:13

Merhaba
ben 44 yaşındayım anne olmak istiyorum
ama miyomlardan kurtulamadim iki defa temizlediler ama duzelmedi,
Anne olma ihtimalim daha varmı? Teşekkürler

Bahçeci Sağlık Grubu 24 Nis 2017, 13:18

Sevgili Sevgi, Bu konuda yorum yapabilmemiz için öncelikle sizi muayene etmemiz ve miyomların durumunu ve rahimde nerelerde olduğunu görmemiz gerekmektedir. Dilerseniz 444 3949 numaralı telefondan randevu alarak muayene gelebilirsiniz. Sevgilerimizle,

Nurdan çabuk 14 Nis 2017, 01:23

Hocam ben yeni laporaskopi ve historoskopi oldum rahim içerinde septum oldugunu bu septumun kalın ve üç seansta birirecekleri söylediler rahim üstüde kalp şeklinde ayrıca tüülerde yapışıklık gördüler ikisindede sizce ben direk tüp bebek denemeliyim yoksa rahim içi septum operasyonu bitirmeliyim

Bahçeci Sağlık Grubu 24 Nis 2017, 12:41

Sevgili Nurdan Çabuk, Bazı durumlarda tüp bebeğe başlamadan önce rahim içini hazırlamak gerekir. Septumlarınız varsa öncelikle onların tedavi edilmesi daha doğru bir yöntem olabilir. Sevgilerimizle,

Gamze kılıç 16 Nis 2017, 02:38

Merhaba;
4 yıllık evliyim. 5 tane aşılama 1 tane tüp bebek işlemi yapmış bulunmaktayız. Sonuç hepsinde olumsuz oldu. En son yapmış olduğumuz tüp bebek transfer işlemi sırasında rahim ağzının dar olduğunu ve transfer işlemi yapılırken zorlandılar. Benim sorum rahim ağzının dar oldugu sadece tüp bebek transfer işleminde mi tespit edilir 3 yıldır tedavi görüyorum hiç kımse böyle bi sorun oldugunu söylemediler rahim agzı darlığıı hangi durumda tespit edilir ve tedavisi mümkün müdür
Teşekkürler..

Bahçeci Sağlık Grubu 24 Nis 2017, 12:50

Sevgili Gamze Kılıç, Bunu muayenelerde yada daha önceki işlemlerinizde doktorunuz fark etmesi gerekirdi. Dilerseniz 444 3949 numaralı telefondan randevu alarak bir muayene gelebilirsiniz. Muayene sonrası doktorumuz yorum yapması daha doğru olacaktır. Sevgilerimizle,

Antallya 18 Nis 2017, 20:56

Hocam hipoganidizm hastasıyım çocuk sahibi olma imkanımız varmı

Bahçeci Sağlık Grubu 24 Nis 2017, 12:32

Sevgili Antallya, İletişim bilgilerinizi iletebilirseniz uzman hekimiz konu ile ilgili size yardımcı olacaktır. Sevgilerimizle,

Samsunnnn 18 May 2017, 17:55

Polikistik over hastasıyım. .yumurtalarım yeteri olgunluğa ulaşmıyor. . Bu durumda tüp bebek nasıl oluyor yumurtalar dışarıda yeteri olgunluğa getiriliyor mu… daha önce klomen ve gönül f kullandım bunlarda ise yaramadı

Bahçeci Sağlık Grubu 17 Tem 2017, 15:36

Sevgili Samsunnnn, Elinizdeki test sonuçlarınızı info@bahceci.com‘a mail atmanızı rica ederiz. Uzman hekimimiz durumunuzu değerlendirip size en kısa sürede geri dönüş yapacaktır. Sevgilerimizle,

Burcu akkoç 26 May 2017, 01:41

Merhabalar hocam 27 yaşndym dooğştan yumrtcklarm gelşmemiş adet oolmuyorm doktor söyledi menopoza girmişşin tüp bebk yaptrma şansım nedir

Bahçeci Sağlık Grubu 17 Tem 2017, 15:47

Sevgili Burcu Akkoç, Sizi muayene etmeden ve rezervinizin durumunu bilmeden bir başarı oranı vermemiz çok doğru olmaz. Dilerseniz 444 3949 numaralı telefondan randevu alarak kliniğimize gelebilirsiniz. Sevgilerimizle,

Leyla bucak 24 Kas 2017, 09:27

Merhabalar hocam ben 3 defa aşılama oldum 1.asilamam tutmuştu ama kaybettim son 2 aşılamadanda sonuç alamadım bir dağa aşılama yapabilirmiyim birde bu son 2 aşılamadanda doktor kanalı bulmakta zorlandı çok agrili oldu hsg filmi çekilmedi tüp tıkanıklığında böyle agrilimi olur sorunu anlayamadım

Bahçeci Sağlık Grubu 05 Ara 2017, 09:13

Sevgili Leyla bucak,

Konu ile ilgili size yardımcı olmak ve detaylı bilgi vermek isteriz.
Dilerseniz hangi merkezimizle iletişime geçmek istediğinizi bize iletebilirsiniz ve iletişim bilgilerinizi yazabilirsiniz. İlgili birimimiz en kısa zamanda bilgi vermek için sizi arayacaktır.
İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Bahçeci Ailesi

Cevriye menekşe 12 Ara 2017, 21:00

Merhabalar hocam size izmirden yazıyorum 10 yıllık evliyim eşim 33 yaşında ben 34 yaşındayım eşimle beraber bir çok doktora gittik fakat eşimde ve bende herhangi bi problem yok denildi fakat hiç hamilelik yaşamadım geçen yıl aşılama oldu ama başarısız oldu eşimle beraber tüp bebeğe karar verdik bunca sene beklememizin sebebi maddi durumumuz olmadığı için bize yardımcı olun lütfen şimdiden teşekkürler size mesancırdan numaramı gönderdim

Bahçeci Sağlık Grubu 13 Ara 2017, 09:01

Sevgili Ali Şen,

Gönderdiğiniz telefon numaranız ilgili birime iletilmiştir. En kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

Saygılarımızla
Bahçeci Ailesi

Yorum YapYandex.Metrica